stap 1: Voorgesprek / Consultatie
stap 2: Ouderavond
stap 3: No Apologies

Na het project wordt verslag gedaan van de evaluatie die de jongeren en de docenten of jeugdwerkers hebben ingevuld. Aan de hand van de evaluatie kan een mogelijke opvolging worden besproken.

stap 4: Evaluatie
No Apologies aanvragen voor uw jeugdclub(s) of klas(sen):

Als school, vereniging of jeugdclub neemt u contact met ons op. In een kennismakingsgesprek wordt een toelichting gegeven op het project en op de mogelijkheden binnen de planning. Ook maken we een schets van de betreffende groep jongeren. Het project wordt zoveel mogelijk afgestemd op de doelgroep en de setting. Er wordt gezocht naar inbedding van het programma in het gezondheidsbeleid van uw organisatie. Belangrijk hierbij is de ‘nazorg’ aan kwetsbare jongeren door of in samenwerking met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of het Zorg-Advies-Team.

Voorafgaand aan het project voor de jongeren is er een ouderavond. Hier krijgen de ouders inzicht in de belevingswereld en de ontwikkeling van jongeren. Ook worden er opvoedtips gegeven met betrekking tot de thema’s die bij No Apologies® behandeld worden. Docenten of jeugdwerkers zijn bij de ouderavond aanwezig. Indien nodig kan er een extra bijeenkomst voor docenten of jeugdwerkers georganiseerd worden.

No Apologies wordt in twee aaneengesloten dagen aan de jongeren gegeven. Dit kan door de week (maandag tot en met vrijdag) of in het weekend (vrijdagmiddag/avond tot en met zaterdagavond). In totaal zijn er minstens tien (les)uren nodig voor No Apologies. Voor bijvoorbeeld Speciaal Onderwijs of Jeugdzorggroepen kan in overleg voor een andere vorm of indeling worden gekozen.

NO_APOLOGIES.html

Giften

No Apologies is voor een groot deel afhankelijk van giften. Deze kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL40 INGB 0009075493 van stichting No Apologies te Westmaas. KvK 72849207