NO_APOLOGIES.html
NO_APOLOGIES.html

No Apologies sluit goed aan bij een brede groep jongeren van elf tot achttien jaar. Zowel in primair als voortgezet onderwijs van LWOO tot VWO. Maar ook jeugdgroepen van kerken en verenigingen. Juist ook jongeren in het speciaal onderwijs of in Rebount-groepen zijn erg gebaat bij vergroting van de eigen weerbaarheid tegen groepsdruk en risicovol gedrag. Doordat No Apologies modulair is opgebouwd en uit een grote variëteit  aan werkvormen en activiteiten bestaat is het programma goed als maatwerk voor elke groep aan te bieden.

Doelgroep
Doelen

No Apologies helpt jongeren zelf waardevolle feiten en principes te ontdekken met betrekking tot de verschillende thema’s. Door middel van bijvoorbeeld een quiz, spel, discussie, multimedia, rollenspel, objectles, enz. ontstaat bij de jongeren de eerste beeldvorming. Door gesprek, uitdaging, of andere verwerking helpt de No Apologies-trainer de jongeren hun gedachten te ordenen. Op deze manier kunnen de jongeren zelf hun mening vormen. Het programma richt zich op fysieke, emotionele, sociale en cognitieve factoren. Door de interactieve manier waarop dit gebeurt zijn

de jongeren intensief betrokken.

Methode

No Apologies is een internationaal project van Focus on the Family. De rechten van het project zijn ondergebracht bij Stichting Generatio. No Apologies is een charitatief project van Stichting Generatio (ANBI) No Apologies wordt gecoördineerd door een projectteam. Dit projectteam maakt deel uit van Stichting Generatio.

Organisatie
  1. -jongeren weten dat ze waardevol en uniek zijn;

  2. -jongeren kennen de elementen en de waarde van een sterk karakter;

  3. -jongeren kennen de eigenschappen van gezonde relaties;

  4. -jongeren zijn vaardig om groepsdruk en de verleiding van risicovol gedrag te weerstaan;

  5. -jongeren zijn gemotiveerd tot een gezonde levensstijl

  6. -ouders, docenten en jeugdwerkers hebben inzicht in de huidige jongerencultuur;

  7. -ouders, docenten en jeugdwerkers zijn in staat om jongeren te stimuleren om gezonde keuzes te maken;

  8. -jongeren, ouders, docenten en jeugdwerkers hebben inzicht in moreel besef, moreel geweten en moreel handelen.

No Apologies heeft een Christelijke identiteit die bepalend is voor de morele waarden van het programma. De samenleving is gebaat bij gezonde omgangsvormen waar respect en integriteit belangrijke kenmerken van zijn. Wij geloven dat we hier vanuit onze identiteit meer waarde aan kunnen geven. No Apologies ziet ieder mens als uniek en waardevol en daarmee meer dan de moeite waard om moreel verantwoorde keuzes te maken.

Identiteit

Giften

Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL58 INGB 0006103283 van No Apologies te Dordrecht. No Apologies is een project van Stichting Generatio (ANBI) KvK 51499886