Giften

Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL58 INGB 0006103283 van No Apologies te Dordrecht. No Apologies is een project van Stichting Generatio (ANBI) KvK 51499886

No Apologies wordt gegeven door competente trainers. Zij hebben na selectie een basistraining gevolgd en onder begeleiding een try-out uitgevoerd. De trainers blijven voortdurend in ontwikkeling door intervisie, coaching en vervolgtraining. No Apologies-trainers hebben hart voor jongeren en zijn authentiek (practice what you preach)

No Apologies-trainer

Belangrijke profielkenmerken van de No Apologies-trainer zijn:

  1. -Hart en passie voor jongeren

  2. -Authenticiteit

  3. -Moreel verantwoordelijk besef, geweten en handelen

  4. -Christelijke levensvisie

Profiel
Meedoen

No Apologies is op zoek naar mensen met hart en passie voor jongeren die zich in willen zetten als No Apologies-trainer. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

NO_APOLOGIES.html